Dr n. med. Elżbieta Karpińska


Dietetyk

Godziny pracy
Środy 8:00 - 15:00
Czwartki 8:00 - 19:00

Pani dietetyk jest od 2011 roku Członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych a w czasach wykonywania badań nad doktoratem laureatem projektu „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB” dotyczący pozyskiwania funduszy na badania naukowe oraz ochrony własności intelektualnej i sposobów komercjalizacji wyników prac badawczych. Od 2020 roku otrzymuje Nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Istnieje możliwość umówienia się na konsultację w celu porady dietetycznej z konkretnym problemem żywieniowym. W trakcie wizyty zostaną przedstawione najważniejsze elementy które muszą zostać wprowadzone w celu poprawy stanu zdrowia. W cenie wizyty zostanie przeprowadzona analiza składu ciała.

Można umówić się na konsultację dietetyczną w celu ustalenia planu żywieniowego i poszczególnych celów do osiągnięcia zamierzonego efektu. W trakcie wizyty dietetyk przeprowadzi szczegółowy wywiad żywieniowy. Ponadto wykonana zostanie analiza składu ciała wraz z interpretacją wyników. Określimy między innymi rzeczywistą masę ciała, zawartość tkanki tłuszczowej, zawartość wody podstawową przemianę materii, wskaźnik BMI. Na tej podstawie wspólnie podejmiemy decyzję co do dalszego postępowania dietetycznego.

W 2018 roku uzyskała tytuł dr nauk medycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Zawodowo związana z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i Międzynarodową Akademią Nauk Stosowanych w Łomży, na stanowiskach dydaktycznych oraz z TopMed s.j. M. Karpiński, M. Kwiatkowski w charakterze dietetyka. Dietetyk w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im Marii Montessori w Białymstoku, gdzie zajmuje się układaniem diet hipoalergicznych eliminacyjnych w szczególności bezmlecznych i bezglutenowych.

W przeszłości pracowała w Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy ,,Eskulap”, oraz Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym Holmed Uzdrowisko Sp. z o.o. z siedzibą w Supraślu.

Posiada doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu programów edukacyjnych, gdyż w przeszłości była członkiem zespołów promujących prawidłowe odżywianie się dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Od 2011 roku związana z Zakładem Bromatologii UMB, gdzie zajmowała się badaniami naukowymi oraz edukacją studentów. Badania naukowe opierały się na ocenie stanu odżywienia populacji osób zdrowych oraz ze schorzeniami, np. ze stwardnieniem rozsianym czy Hashimoto, i wpływie nawyków żywieniowych na stan fizyczny. Przeprowadzała badania oceny jakości żywności i oceny zawartości substancji toksycznych i antyodżywczych w żywności. Od 2011 była promotorem lub recenzentem ponad 20 prac dyplomowych.

Dr Elżbieta Karpińska jest współautorem, ponad 24 publikacji naukowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym, o łącznej ilości ponad 39,956 punktów IF i 758 punktów MNiSW.

Analiza składu ciała wykonana przez dietetyka, na jednym z najlepszych dostępnych na polskim rynku analizatorze InBody 570.

Analizator składu ciała jaki posiadamy w gabinecie, to sprzęt najlepszej wiodącej firmy produkującej analizatory składu ciała. InBody to marka koreańska, powszechna na całym świecie między innymi w Stanach Zjednoczonych, Korei i Europie.

Wiele doniesień naukowych o składzie ciała w wybranych populacjach ludzi, opiera swoje badania na wynikach z analizatorów InBody.

InBody jest jedynym analizatorem składu ciała BIA, który oferuje wysoką dokładność pomiarów 98% porównując z DEXA (badanie densytometryczne) i nie wykorzystuje danych empirycznych, takich jak wiek czy płeć czy typ sylwetki.

Dokładnie w raporcie podane parametry takie jak:
 • masa ciała
 • masa tkanki tłuszczowej
 • masa tkanki mięśniowej
 • procentowa zawartość tkanki tłuszczowej
 • jaki jest rozkład tkanki tłuszczowej w ciele (prawa ręka, lewa ręka, tułów, prawa noga, lewa, noga)
 • jaki jest rozkład tkanki mięśniowej w ciele (prawa ręka, lewa ręka, tułów, prawa noga, lewa, noga)
 • wskaźnik masy ciała BMI
 • czy występują obrzęki
 • jaka jest zawartość tkanki tłuszczowej trzewnej
 • punktacja w skali fitness
 • zalecenia odnośnie redukcji masy tkanki tłuszczowej i mięśniowej
 • zawartość wody wewnątrzkomórkowej i zewnątrzkomórkowej
 • wskaźnik talia-biodra (WHR),
 • masę komórkową (BCM),
 • zawartość minerałów kostnych (BMC),
 • obwód ramienia (AC),
 • obwód mięśni ramienia (AMC),
 • podstawową przemianę materii (BMR)
Zakres działalności obejmuje, układanie jadłospisów i edukacja żywieniowa, w:
 • otyłości
 • cukrzycy
 • zaburzeniu poziomu cholesterolu we krwi
 • nadciśnieniu tętniczym
 • miażdżycy
 • po zawałach lub stentach w naczyniach krwionośnych przy mięśniu sercowym
 • chorobie Hashimoto
 • stwardnieniu rozsianym (po wcześniejszym indywidualnym potwierdzeniu wizyty)
 • niektórych nowotworach (po wcześniejszym indywidualnym potwierdzeniu wizyty)
 • niedożywieniu spowodowanym chorobą (po wcześniejszym indywidualnym potwierdzeniu wizyty).

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń lub warsztatów dla firm i szkół.   

Doktor dietetyki uśmiechnięta trzyma warzywa
Skip to content