dr hab. n. med. Bożena Mikołuć > Publikacje:

Obowiązkowe szczepienia ochronne.

Autorzy: Ewa Bernatowska, Bożena Mikołuć.

Tytuł całości: W: Szczepienia ochronne. Obowiązkowe i zalecane od A do Z. Redakcja naukowa: Ewa Bernatowska, Grzesiowski Paweł.

Informacje o wydaniu: Wyd. II rozszerz. i uaktual.

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015

Proponowany standard zapobiegania zakażeniom bakteriami otoczkowymi u dzieci i osób dorosłych z brakiem i dysfunkcją śledziony.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski, Ewa Zagórecka, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Teresa Jackowska, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, Małgorzata Pac, Barbara Pietrucha, Beata Wolska-Kuśnierz, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Maria Jolanta Piotrowska-Depta, Ewa Bernatowska, Polska Grupa Robocza ds. Pierwotnych Niedoborów O.

Tytuł angielski: Prevention of an encapsulated bacterial infection in children and adults with asplenia or dysfunctional spleen - proposal of recommendation.

Czasopismo: Standardy Medyczne Pediatria

Szczegóły: 2014 : 11, 2, s. 207-215

Autorzy: Małgorzata Pac, Bożena Mikołuć, Barbara Pietrucha, Beata Wolska-Kuśnierz, Barbara Piątosa, Jacek Michałkiewicz, Hanna Gregorek, Ewa Bernatowska.

Clinical and immunological analysis of patients with X-linked agammaglobulinemia: single center experience.

Czasopismo: Central European Journal of Immunology

Adres url: http://www.termedia.pl/Clinical-and-immunological-analysis-of-patients-with-X-linked-agammaglobulinemia-single-center-experience,10,21451,1,1.html

Clinical characteristics in subjects with NLRP3 V198M diagnosed at a single UK center and a review of the literature.

Autorzy: Dorota M. Rowczenio, Hadija Trojer, Tonia Russell, Anna Baginska, Thirusha Lane, Nicola M. Stewart, Julian D. Gillmore, Philip N. Hawkins, Patricia Woo, Bożena Mikołuć, Helen J. Lachmann.

Czasopismo: Arthritis Research & Therapy

Szczegóły: 2013 : 30, 15, [R30]

Adres url: http://www.arthritis-research.com/content/pdf/ar4171.pdf

Immunomodulacja w wieku rozwojowym w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - fakty i mity.

Autorzy: Ewa Bernatowska, Wojciech Feleszko, Bożena Cukrowska, Ilona Małecka, Anna Dobrzańska, Jacek Wysocki, Nel Dąbrowska-Leonik, Katarzyna Bernat-Sitarz, Anna Bręborowicz, Barbara Pietrucha, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, Wojciech Janowicz, Teresa Jackowska, Małgorzata Pac, Beata Wolska-Kuśnierz, Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski.

Czasopismo: Pediatria po Dyplomie

Szczegóły: 2013 : 17, 1, s. 27-37

Molecular genetics of PKU in Poland and potential impact of mutations on BH4 responsiveness.

Autorzy: Mirosław Bik-Multanowski, Łukasz Kałużny, Renata Mozrzymas, Mariusz Oltarzewski, Ewa Starostecka, Agata Lange, Bożena Didycz, Maria Giżewska, Jolanta Ulewicz-Filipowicz, Agnieszka Chrobot, Bożena Mikołuć, Agnieszka Szymczakiewicz-Multanowska, Wojciech Cichy, Jacek J. Pietrzyk.

Czasopismo: Acta Biochimica Polonica

Szczegóły: 2013 : 60, 4, s. 613-616

Niedobór IgA - czy należy się go obawiać?

Autorzy: Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, Bożena Mikołuć, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Katarzyna Bernat-Sitarz, Ewa Bernatowska.

Czasopismo: Pediatria po Dyplomie

Szczegóły: 2013 : 17, 1, s. 21-26

Program szczepień ochronnych na 2014 rok - rozszerzenie wskazań oraz większe możliwości zapobiegania inwazyjnym i nieinwazyjnym zakażeniom pneumokokowym i zakażeniom innymi bakteriami otoczkowymi.

Autorzy: Ewa Bernatowska, Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski, Małgorzata Pac, Teresa Jackowska, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska.

Tytuł angielski: The immunization program for 2014 - wider range of protection against invasive and not invasive pneumococcal infection and other encapsulated bacterial infections.

Czasopismo: Zakażenia

Zespół PFAPA - wspólne wyzwanie dla pediatry, immunologa i laryngologa.

Autorzy: Beata Wolska-Kuśnierz, Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski, Ewa Bernatowska.

Tytuł angielski: PFAPA syndrome common challenge for the pediatrician, immunologist, and otolaryngologist.

Czasopismo: Standardy Medyczne Pediatria

Szczegóły: 2013 : 10, s. 794-800

Antibody response to Haemophilus influenzae type-b conjugate vaccine in children and young adults with congenital asplenia or after undergoing splenectomy.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski, H. Käyhty, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Barbara Pietrucha, Ewa Bernatowska.

Czasopismo: European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases

Szczegóły: 2012 : 31, 5, s. 805-809

Impact of lipophilic antioxidants and level of antibodies against oxidized low-density lipoprotein in polish children with phenylketonuria.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski, Joanna Karpińska, Jolanta Amilkiewicz, Bożena Didycz, Maria Giżewska, A. Lange, Andrzej Milanowski, M. Nowacka, Dorota Sands, Barbara Schneiberg, Ewa Starostecka, Iwona Wójcicka-Bartłomiejczyk, Janina Piotrowska-Jastrzębska.

Czasopismo: Antioxidants & Redox Signaling

Szczegóły: 2012 : 16, 2, s. 179-182

Neutrophil phenotypic characteristics in children with congenital asplenia and splenectomized for hereditary spherocytosis.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Jacek Michałkiewicz, Radosław Motkowski, D. Smółka, Barbara Pietrucha, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Ewa Bernatowska.

Czasopismo: Immunological Investigations

Szczegóły: 2012 : 41, 1, s. 61-74

Obowiązkowe szczepienia ochronne.

Autorzy: Ewa Bernatowska, Bożena Mikołuć.

Tytuł całości: W: Szczepienia ochronne. Obowiązkowe i zalecane od A do Z. Redakcja naukowa Ewa Bernatowska, Paweł Grzesiowski.

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012.

Peripheral blood T lymphocyte subsets in children with congenital asplenia.

Autorzy: Radosław Motkowski, J. Michałkiewicz, Bożena Mikołuć, D. Smólka-Afifi, Barbara Pietrucha, I. Kubiszewska, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Ewa Bernatowska.

Czasopismo: Human Immunology

Szczegóły: 2012 : 73, 11, s. 1091-1097

Znaczenie lipofilnych związków antyoksydacyjnych w wybranych stanach klinicznych u dzieci. Praca habilitacyjna.

Autorzy: Bożena Mikołuć.

Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2012

Problem of asplenia in a patient with autoimmune polyglandular syndrome type 1.

Autorzy: Edyta Heropolitańska-Pliszka, Bożena Mikołuć, Elżbieta Rowińska, Barbara Pietrucha, Radosław Motkowski, Przemysław Westfal, Elżbieta Piskorska, Ewa Bernatowska.

Czasopismo: Central European Journal of Immunology

Szczegóły: 2011 : 36, 4, s. 256-261

Profilaktyka zakażeń u pacjentów z asplenią wrodzoną, po splenektomii lub z dysfunkcją śledziony - aktualizacja standardów postępowania.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Ewa Bernatowska, Teresa Jackowska, Radosław Motkowski, Barbara Pietrucha, Małgorzata Pac, Beata Wolska-Kuśnierz, Paweł Grzesiowski, Irena Białokoz-Kalinowska, Maria Piotrowska-Depta, Janina Piotrowska-Jastrzębska.

Tytuł angielski: Prevention of infections in patients with congenital asplenia, after splenectomy or dysfunctional spleen - actualization of guidelines for proceedings.

Czasopismo: Standardy Medyczne Pediatria

Szczegóły: 2011 : 8, 2, s. 227-233

Profilaktyka zakażeń u pacjentów z zaburzeniami odporności - aktualizacja standardów postępowania.

Autorzy: Ewa Bernatowska, Bożena Mikołuć, Teresa Jackowska, Beata Wolska-Kuśnierz, Radosław Motkowski.

Tytuł angielski: Prevention of infections in immunocompromized patients - actualization of guidelines for proceedings.

Czasopismo: Zakażenia

Szczegóły: 2011 : 11, 2A, s. 19-26

Program Szczepień Ochronnych - zbyt powolne tempo zmian. Projekt rozszerzenia zakresu szczepień ochronnych w grupach ryzyka w 2011 roku.

Autorzy: Ewa Bernatowska, Bożena Mikołuć, Małgorzata Pac, Radosław Motkowski.

Tytuł angielski: To slow pace of alteration in Immunization Programme. Project of the vaccination for the larger risk groups in 2011.

Czasopismo: Zakażenia

Szczegóły: 2011 : 11, 2A, s. 6-12

Projekt zmian w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2011. Rozszerzenie zakresu szczepień w grupach ryzyka. Małe zmiany - duże wyzwania dla osób realizujących obowiązkowe szczepienia ochronne.

Autorzy: Ewa Bernatowska, Anna Dobrzyńska, Jacek Graliński, Barbara Pietrucha, Bożena Mikołuć, Małgorzata Wojtyło.

Tytuł angielski: Immunization Programme for 2011 - proposed schedule for the high risk groups. Small changes - a big challenge for those realizing immunization schedule.

Czasopismo: Standardy Medyczne Pediatria

Szczegóły: 2011 : 8, 2, s. 217-226

A novel radiosensitive SCID patients with pronounced G2 /M sensitivity.

Autorzy: Wouter W. Wiegant, Matty Meyers, Nicole S. Verkaik, Mirjam Van der Burg, Firouz Darroudi, Ron Romeijn, Ewa Bernatowska, Beata Wolska-Kuśnierz, Bożena Mikołuć, Nicolaas G.J. Jaspers, Cees Vreeken, Hanna Ijspeert, Rebecca E. E. Esveldt-van Lange, Anna A. Friedl, Jean-Pierre de Villartay, Leon F. F. Mullenders, Jacques J. M. van Dongen, Dik C. Van Gent, Albert Pastink, Małgorzata Z. Zdzienicka.

Czasopismo: DNA Repair

Szczegóły: 2010 : 9, s. 365-373

Stosowanie szczepionek poza wskazaniami rejestracyjnymi - dylemat lekarza realizującego szczepienia ochronne przeciw pneumokokom w grupach wysokiego ryzyka inwazyjnej choroby pneumokokowej.

Autorzy: Ewa Bernatowska, Bożena Mikołuć, Andrzej Radzikowski, Piotr Albrecht, Radosław Motkowski, Ewa Dutkiewicz, Teresa Jackowska, Beata Wolska-Kuśnierz, Małgorzata Pac, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Paweł Grzesiowski.

Tytuł angielski: Administering vaccines outside their registration limits - a dilemma for doctors carrying out protective vaccinations against S. pneumoniae in groups at high risk of invasive pneumococcal disease.

Czasopismo: Standardy Medyczne Pediatria

Szczegóły: 2010 : 7, s. 462-471

Low bone mass associated with poor dietary compliance in adolescents with phenylketonuria.

Autorzy: E. Starostecka, J. Amilkiewicz, D. Chmielewski, A. Chrobot, B. Didycz, Jerzy Konstantynowicz, D. Kuryluk, A. Lange, B[ożena] Mikołuć, A. Milanowski, M. Nowacka, B. Schneiberg, J. Ulewicz-Filipowicz, B. Wójcicka-Bartłomiejczyk.

Czasopismo: Molecular Genetics and Metabolics

Szczegóły: 2009 : 98, 1-2, s. 23

Ocena realizacji zaleceń żywieniowych oraz profilu lipidowego w surowicy krwi chorych na fenyloketonurię.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski, Jolanta Amilkiewicz, Bożena Didycz, Maria Giżewska, Agata Lange, Andrzej Milanowski, Maria Nowacka, Barbara Schneiberg, Ewa Starostecka, Iwona Wójcicka-Bartłomiejczyk, Janina Piotrowska-Jastrzębska.

Tytuł angielski: Realization of nutrition recommendations and the serum lipid profile in children with PKU in Poland.

Czasopismo: Pediatria Polska

Szczegóły: 2009 : 84 (3), s. 217-223

Plasma levels of vitamins A and E, coenzyme Q10, and anti-ox-LDL antibody titer in children treated with an elimination diet due to food hypersensitivity.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski, Joanna Karpińska, Janina Piotrowska-Jastrzębska.

Czasopismo: International Journal for Vitamin and Nutrition Research

Szczegóły: 2009 : 79, 5, s. 328-336

Proponowany standard postępowania diagnostycznego przy podejrzeniu zespołu gorączek nawrotowych.

Autorzy: Beata Wolska-Kuśnierz, Bożena Mikołuć, Barbara Pietrucha, Radosław Motkowski, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Magdalena Kurenko-Deptuch, Małgorzata Pac, Maja Klaudel-Dreszler, Elżbieta Dobreńko, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Ewa Bernatowska.

Tytuł angielski: Proposed diagnostic standard in periodic fever syndromes suspicion.

Czasopismo: Standardy Medyczne Pediatria

Szczegóły: 2009 : 6 (2), s. 211-221

Ryzyko zakażeń pneumokokowych i skuteczność szczepień.

Autorzy: Radosław Motkowski, Bożena Mikołuć, Ewa Bernatowska.

Czasopismo: Pediatria po Dyplomie

Szczegóły: 2009 : wyd. specjalne kwiecień, s. 29-32

Szczepienia przeciw bakteriom otoczkowym w stanach zaburzonej odporności.

Autorzy: Ewa Bernatowska, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Bożena Mikołuć.

Czasopismo: Pediatria po Dyplomie

Szczegóły: 2009, wydanie specjalne, s. 44-49

Szczepionki swoiste w prewencji zakażeń dróg oddechowych.

Autorzy: Ewa Bernatowska, Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski, Maria Piotrowska-Depta, Barbara Pietrucha, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Beata Wolska-Kuśnierz, Janina Piotrowska-Jastrzębska.

Tytuł angielski: Specific vaccines in prevention of respiratory tract infections.

Czasopismo: Nowa Medycyna

Szczegóły: 2009 : 16 (2), s. 84-89

Treosulfan-based conditioning regimen in a second matched unrelated peripheral blood stem cell transplantation for a pediatric patient with CGD and invasive aspergillosis, who experienced initial graft failure after RIC.

Autorzy: Agnieszka Klaudel-Dreszler, Krzysztof Kalwak, Magdalena Kurenko-Deptuch, Beata Wolska-Kuśnierz, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Barbara Pietrucha, Bożena Mikołuć, E. Gorczyńska, Marek Ussowicz, Alicja Chybicka, Ewa Bernatowska.

Czasopismo: International Journal of Hematology

Szczegóły: 2009 : 90, 5, s. 571-575

Zapobieganie zakażeniom w pierwotnym i wtórnym niedodorze przeciwciał.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Barbara Pietrucha, Radosław Motkowski, Beata Wolska-Kuśnierz, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Ewa Bernatowska.

Tytuł angielski: Prevention of infections in primary and secondary antibody deficiency.

Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny

Szczegóły: 2009 : 63 (1), s. 55-60

Zespół hiper-IgE z mutacją w genie STAT3 - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.

Autorzy: Edyta Heropolitańska-Pliszka, Barbara Pietrucha, Bożena Mikołuć, Ewa Bernatowska.

Tytuł angielski: Hyper-IgE syndrome with mutation in STAT3 gene - case report and literature reviev.

Czasopismo: Medycyna Wieku Rozwojowego

Szczegóły: 2009 : 13, 1, s. 19-25

Czy szczepić przeciwko pneumokokom?

Autorzy: Ewa Bernatowska, Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski.

Czasopismo: Pediatria po Dyplomie

Szczegóły: 2008 : 12 (1), s. 115-120

Immune response to the 7-valent pneumococcal conjugate vaccine in 30 asplenic children.

Autorzy: B[ożena] Mikołuć, H. Kayhty, E[wa] Bernatowska, R[adosław] Motkowski.

Czasopismo: European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases

Szczegóły: 2008 : 27 (10), s. 923-928

Przyczyny dysfunkcji śledziony. Szczepienia

Autorzy: Bożena Mikołuć, Ewa Bernatowska.

Tytuł całości: W: Profilaktyka zakażeń u pacjentów z brakiem lub dysfunkcją śledziony.

Charakt. formalna: Polski artykuł o zasięgu lokalnym

Język publikacji: POL

Szczepienia przeciwko Streptococcus pneumoniae w populacji osób dorosłych.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski, Ewa Bernatowska.

Tytuł angielski: Vaccination of adults against Streptococcus pneumoniae.

Czasopismo: Zakażenia

Szczegóły: 2008 : supl.2, s. 16-19

Zakażenia Haemophilus influenzae typu B - profilaktyka czynna.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Maria Piotrowska-Depta, Barbara Pietrucha, Ewa Bernatowska.

Tytuł angielski: Haemophilus influenzae type B - active prevention.

Czasopismo: Medycyna Wieku Rozwojowego

Szczegóły: 2008 : 12, 2 cz.2, s. 661-665

Bone mineral density in phenylketonuria.

Autorzy: A. Lange, J. Amilkiewicz, D. Chmielewski, B. Didycz, J[erzy] Konstantynowicz, B[ożena] Mikołuć, A. Malinowski, M. Nowacka, B. Radomyska, B. Schneiberg, E. Starostecka, J. Ulewicz-Filipowicz, I. Wójcicka-Bartłomiejczyk.

Czasopismo: Bone

Szczegóły: 2007 : Vol. 40 supl. 1, s. S59-S60

Disseminated bacillus Calmette-Guérin infection and immunodeficiency.

Autorzy: Ewa Anna Bernatowska, Beata Wolska-Kuśnierz, Małgorzata Pac, Magdalena Kurenko-Deptuch, Zofia Zwolska, Jean-Laurent Casanova, Jacques van Dongen, Kazimierz Roszkowski, Bożena Mikołuć, Maja Klaudel-Dreszler, Anna Liberek, Barbara Piatosa.

Czasopismo: Emerging Infectious Diseases

Szczegóły: 2007 : Vol. 13 no 5, s. 799-801

Efektywność szczepień u dzieci z asplenią wrodzoną i nabytą.

Autorzy: B[ożena] Mikołuć, E[wa] Bernatowska, H. Kayhty, R[adosław] Motkowski, B[arbara] Pietrucha, J[anina] Piotrowska-Jastrzębska.

Czasopismo: Klinika Pediatryczna

Szczegóły: 2007 : Vol. 15 nr zjazdowy: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Łódź, 24 - 26 V 2007r.

Fenyloketonuria dziecięca i fenyloketonuria kobiet ciężarnych - lecznica i prewencyjna rola diety eliminacyjnej.

Autorzy: B[ożena] Mikołuć, R[adosław] Motkowski.

Czasopismo: Neurologia Dziecięca

Szczegóły: 2007 : 16, supl., s. 55-56

Prevention of infection in patients with an absent or dysfunctional spleen.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Ewa Bernatowska, Radosław Motkowski, Barbara Pietrucha, Beata Wolska-Kuśnierz, Małgorzata Pac, Magdalena Kurenko-Deptuch.

Czasopismo: Central European Journal of Immunology

Szczegóły: 2007 : Vol. 32 nr 4, s. 216-220

Profil lipidowy dzieci w wieku przedszkolnym leczonych w okresie niemowlęcym dietą eliminacyjną z powodu nadwrażliwości pokarmowej.

Autorzy: Radosław Motkowski, Bożena Mikołuć, Katarzyna Janicka, Alicja Koput, Jolanta Wysocka, Janina Piotrowska-Jastrzębska.

Czasopismo: Klinika Pediatryczna

Szczegóły: 2007 : Vol. 15 nr zjazdowy: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Łódź, 24 - 26 V 2007r.

Profilaktyka zakażeń w asplenii i dysfunkcji śledziony.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Ewa Bernatowska.

Czasopismo: Pediatria po Dyplomie

Szczegóły: 2007 : Vol. 10 nr 1, s. 99-107

Risk of BCG infection in primary immunodeficiency children. Proposal of diagnostic, prophylactic and therapeutic guidelines for disseminated BCG based on experience in the Department of Immunology, Children's Memorial Health Institute in Warsaw between 1980-2006.

Autorzy: Ewa Bernatowska, Beata Wolska-Kuśnierz, Małgorzata Pac, Magdalena Kurenko-Deptuch, Barbara Pietrucha, Zofia Zwolska, Barbara Piątosa, Kazimierz Roszkowski, Bożena Mikołuć, Maja Klaudel-Dreszler.

Czasopismo: Central European Journal of Immunology

Szczegóły: 2007 : 32, 4, s. 221-225

The Polish Working Group for Primary Immunodeficiency.

Autorzy: Ewa Bernatowska, Krzysztof Zeman, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, Magdalena Kurenko-Deptuch, Małgorzata Pac, Beata Wolska-Kuśnierz, Bożena Mikołuć.

Czasopismo: Central European Journal of Immunology

Szczegóły: 2007 : Vol. 32 nr 1, s. 34-40

Chronic rhinosinusitis in primary antibody immunodeficient patients.

Autorzy: Ewa Bernatowska, Bożena Mikołuć, Antoni Krzeski, Barbara Piątosa, Iwona Gromek.

Czasopismo: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology

Szczegóły: 2006 : Vol. 70, s. 1587-1592 tab. wykr. bibliogr. 20 poz. sum.

Diet compliance in patients with phenylketonuria (PKU) - influencing factors .

Autorzy: B[ożena] Mikołuć, E. Witalis, J[anina] Piotrowska-Jastrzębska, B. Wójcicka-Bartłomiejczyk, M. Nowacka, E. Starostecka, A. Lange, M. Giżewska, J. Ulewicz-Filipowicz, J. Amilkiewicz, B. Schneiberg, M. Bik-Multanowski, R. Mozrzymas.

Czasopismo: J. Inherit. Metab. Dis.

Difference response with antibodies to PPV and PCV in asplenic children.

Autorzy: E. Bernatowska, H. Kayhty, B[ożena] Mikołuć, M[ałgorzata] Pac, A. Berglof.

Evaluation of plasma level of vitamin A, E, coenzyme Q10 and ox-LDL to the parameters of lipid metabolism in Polish children with phenylketonuria (preliminary report).

Autorzy: B[ożena] Mikołuć, J. Amilkiewicz, B. Didycz, M. Giżewska, A. Lange, R. Motkowski, M. Nowacka, B. Schneiberg, E. Starostecka, I. Wójcicka-Bartłomiejczyk.

Czasopismo: J. Inherit. Metab. Dis.

Szczegóły: 2006 : 29 suppl.1: The 10th International Congress of Inborn Errors of Metabolism (ICIEM),

HPLC method for simultaneous determination of retinol, alpha tocopherol and coenzyme Q10 in human plasma.

Autorzy: Joanna Karpińska, Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski, Janina Piotrowska-Jastrzębska.

Czasopismo: Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis

Szczegóły: 2006 : Vol. 42, s. 232-236 tab. bibliogr. 39 poz. abstr.

Plasma fibrinogen concentration in pediatric patients treated with an elimination diet based on soy proteins and casein hydrolyzate.

Autorzy: B[ożena] Mikołuć, R[adosław] Motkowski, J[anina] Piotrowska-Jastrzębska, K. Janicka, A[licja] Koput, J[olanta] Wysocka.

Czasopismo: Advances in Medical Sciences

Szczegóły: 2006 : Vol. 51, s. 214-218 tab. wykr. bibliogr. 27 poz. abstr.

Evaluation of plasma carnitine concentration in Polish phenylketonuric patients treated with low-phenylalanine diet.

Autorzy: M. Nowacka, M. Ołtarzewski, B. Radomyska, E. Starostecka, A. Lange, B[ożena] Mikołuć, J. Amilkiewicz.

Czasopismo: Annals of Nutrition and Metabolism

Szczegóły: 2005 : 49 (S1): 18th International Congress of Nutrition, Durban, South Africa, September 19 - 23, 2005., s. 84

Evaluation of plasma level of vitamin A, E, coenzyme Q10 and ox-LDL with to the parameters of lipid metabolism in Polish children with phenylketonuria (preliminary report).

Autorzy: B[ożena] Mikołuć, J. Amilkiewicz, B. Didycz, M. Giżewska, J[anina] Piotrowska-Jastrzębska, A. Lange, R[adosław] Motkowski, M. Nowacka, B. Schneiberg, E. Starostecka, I. Wójcicka-Bartłomiejczyk.

Czasopismo: Annals of Nutrition and Metabolism

Szczegóły: 2005 : 49 (S1): 18th International Congress of Nutrition, Durban, South Africa, September 19 - 23, 2005., s. 205

Ocena profilu lipidowego i stężenia witamin A, E i koenzymu Q10 u dzieci z fenyloketonurią.

Autorzy: B[ożena] Mikołuć, J. Amilkiewicz, W. Bich, B. Didycz, M. Giżewska, A. Krasnow, A. Lange, R[adosław] Motkowski, M. Nowacka, B. Schneiberg, E. Starostecka, J[anina] Piotrowska-Jastrzębska.

Tytuł angielski: Estimation of lipid profile and concentrations of vitamin A, E and coenzyme Q10 in patients with phenylketonuria (PKU).

Czasopismo: Endokrynologia Pediatryczna

Szczegóły: 2005 : T. 4 supl. 4, s. 48

PKU patients' knowledge of low-phenylalanine diet - the basis of phenylketonuria (PKU) treatment.

Autorzy: E. Witalis, B[ożena] Mikołuć, J[anina] Piotrowska-Jastrzębska, B. Wójcicka-Bartłomiejczyk, M. Nowacka, E. Starostecka, A. Lange, M. Giżewska, B. Didycz, J. Ulewicz-Filipowicz, R. Mozrzymas, J. Amilkiewicz, B. Schneiberg, M. Bik-Multanowski.

Czasopismo: Annals of Nutrition and Metabolism

Szczegóły: 2005 : 49 (S1): 18th International Congress of Nutrition, Durban, South Africa, September 19 - 23, 2005., s. 289

Ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne po zastosowaniu szczepionek zawierających żywe drobnoustroje u dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności.

Autorzy: Beata Wolska-Kuśnierz, Ewa Bernatowska, Małgorzata Pac, Barbara Pietrucha, Magdalena Kurenko-Deptuch, Andrzej Lange, Zofia Zwolska, Janina Jastrzębska-Piotrowska, Bożena Mikołuć, Wojciech Walas.

Tytuł angielski: Severe adverse events following live vaccines in children with primary immunodeficiencies.

Czasopismo: Pediatria Polska

Szczegóły: 2004 : T. 79 nr 11, s. 865 - 871 tab. bibliogr. 17 poz. streszcz. sum.

Disseminated BCG infection following vaccination against tuberculosis in children with primary immunodeficiencies registered in Children's Memorial HealtH Insitute, Warsaw in period 1980-2003.

Autorzy: E. Bernatowska, B[eata] Wolska-Kuśnierz, M[ałgorzata] Pac, B[arbara] Pietrucha, M[agdalena] Kurenko-Deptuch, Z[ofia] Zwolska, B[ożena] Mikołuć, J[anina] Piotrowska-Jastrzębska.

Czasopismo: International Journal of Infectious Diseases

Szczegóły: 2004 : 8, suppl.1, s. S6

Fenyloketonuria pierwszy rok życia dziecka. Dieta bezpieczna i łatwa - Poradnik dla rodziców.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski.

Severe adverse events following live vaccines administration in primary immunodeficiencies registered in Children Memorial Health Institute,Warsaw in 1980 - 2003.

Autorzy: E. Bernatowska, B[eata] Wolska-Kuśnierz, B[ożena] Mikołuć, M[ałgorzata] Pac, B[arbara] Pietrucha, J[anina] Piotrowska-Jastrzębska.

Czasopismo: International Journal of Infectious Diseases

Szczegóły: 2004 : 8, suppl 1, s. S24

Alkaptonuria - rzadka choroba metaboliczna. Rozpoznanie rodzinne u dwojga dzieci.

Autorzy: Elżbieta Matuszewska, M[aciej] Kaczmarski, Jolanta Wasilewska, Urszula Daniluk, Aleksander Krasnow, Bożena Mikołuć.

Tytuł angielski: Alkaptonuria - a rare metabolic disorder. A report of two cases in siblings.

Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski

Szczegóły: 2003 : T. 14 no 83, s. 444-446 bibliogr. 14 poz. streszcz. sum.

Autoimmunizacja i nadwrażliwość u dzieci z niedoborami odporności.

Autorzy: Ewa Bernatowska, Małgorzata Pac, Barbara Pietrucha, Bożena Mikołuć, Maciej Jędrzejczyk, Marek Migdał, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Beata Wolska-Kuśnierz.

Tytuł angielski: Autoimmunity and hypersensitivity in children with immunodeficiencies.

Czasopismo: Nowa Pediatria

Szczegóły: 2003 : z. 32 nr 1, s. 41-44 bibliogr. 15 poz. sum.

Niepożądane odczyny poszczepienne po szczepieniu przeciw poliomyelitis u dzieci z zaburzeniami odporności.

Autorzy: Małgorzata Pac, Ewa Bernatowska, Barbara Pietrucha, Marek Migdał, Bożena Mikołuć, Janina Jastrzębska-Piotrowska.

Tytuł angielski: Adverse events to vaccines against poliomyelitis immunocompromised in children.

Czasopismo: Standardy Medyczne

Szczegóły: 2003 : T. 5 nr 5, s. 1069-1072 bibliogr. 14 poz. abstr. streszcz.

Polish sub-registry of DNA repair disorders.

Autorzy: B[arbara] Pietrucha, M[ałgorzata] Pac, B[ożena] Mikołuć, E. Bernatowska.

Czasopismo: Immunology Letters

Szczegóły: 2003 : 87 (1-3): Abstracts of the 15th European Immunology Congress (EFIS 2003), June 8 - 12, 2003., s. 199

Skład szczepionek - korzyści i zagrożenia.

Autorzy: Maria Mrozińska, Ewa Bernatowska, Leszek Szenborn, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Bożena Mikołuć, Marek Migdał.

Tytuł angielski: The ingredients of vaccines - profits and threats.

Czasopismo: Standardy Medyczne

Szczegóły: 2003 : T. 5 nr 5, s. 1042-1053 tab. bibliogr. 24 poz. abstr. streszcz.

The incidence of some civilization diseases in families of children with food allergy/intolerance.

Autorzy: B[ożena] Mikołuć, R[adosław] Motkowski, A[leksander] Krasnow, I[rena] Białokoz-Kalinowska, J[anina] Piotrowska-Jastrzębska.

Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku

Szczegóły: 2003 : Vol. 48, s.105-111 tab. wykr. bibliogr. 11 poz. abstr.

Zasady miejscowego stosowania kortykosteroidów u dzieci. Konsensus Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Autorzy: Wiesław Gliński, Maciej Kaczmarski, Dorota Krasowska, Barbara Lecewicz-Toruń, Bożena Mikołuć, Danuta Rosińska-Borkowska.

Tytuł angielski: The principles of topical application of corticosteroids in children. The consensus of the Polish Association of Dermatology and the Polish Society of Pediatrics.

Czasopismo: Pediatria Polska

Szczegóły: 2003 : Vol. 78 no 8, s. 737-747 tab. bibliogr. 26 poz. abstr. streszcz.

Coenzyme Q10 level in plasma of children with inflammatory process.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Joanna Karpińska, Radosław Motkowski, Janina Piotrowska-Jastrzębska.

Czasopismo: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku

Szczegóły: 2002 : Vol. 47, s. 123-129 tab. wykr. bibliogr. 11 poz. abstr.

Coenzyme Q10 level in plasma of children with inflammatory process.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Joanna Karpińska, Radosław Motkowski, Janina Piotrowska-Jastrzębska.

Tytuł całości: W: Metal ions in biology and medicine. Vol. 7. Proceedings of the Seventh International Symposium on Metal Ions in Biology and Medicine, Saint Petersburg, 5-9 may 2002

Rola antyoksydantów żywieniowych w stanie zdrowia i choroby.

Autorzy: Janina Piotrowska-Jastrzębska, Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski.

Tytuł angielski: Nutritional antioxidants in health and disease.

Czasopismo: Terapia

Szczegóły: 2002 : R. 10 nr 1 z. 2, s. 43-49 tab. bibliogr. 47 poz. sum.

Soy isoflavones in prevention of civilization-related diseases.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski, Irena Białokoz-Kalinowska, Janina Piotrowska-Jastrzębska.

Czasopismo: Case Reports & Clinical Practice Review

Szczegóły: 2002 : Vol.3 nr 4, s. 301-305 wykr. bibliogr. 19 poz. summ.

Współczesna wakcynologia - aspekty naukowe i praktyczne.

Autorzy: Janina Piotrowska-Jastrzębska, Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski.

Tytuł angielski: Contemporary vaccinology - scientific and practical aspects.

Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski

Szczegóły: 2002 : T. 12 nr 72, s. 526-529 tab. wykr. bibliogr. 23 poz. streszcz. abstr.

Małopłytkowość alloimmunologiczna noworodka spowodowana obecnością przeciwciał anty-HPA-1b.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Marek Szczepański, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Aleksander Krasnow, Maciej Kaczmarski.

Tytuł angielski: Neonatal alloimmune thrombocytopenia due to anti-HPA-1b.

Czasopismo: Pediatria Polska

Szczegóły: 2001 : T. 76 nr 4, s. 301-303 wykr. bibliogr. 14 poz. streszcz. abstr.

Żywność modyfikowana genetycznie - transgeniczna.

Autorzy: Janina Piotrowska-Jastrzębska, Irena Białokoz-Kalinowska, Maciej Kaczmarski, Bożena Mikołuć.

Czasopismo: Klinika Pediatryczna

Szczegóły: 2000 : 8, 2, s. 242-244

Koenzym Q10 w procesie zapalnym.

Autorzy: B[ożena] Mikołuć, J. Karpińska, J[anina] Piotrowska-Jastrzębska.

Tytuł angielski: Plasma coenzyme Q10 concentration in inflammatory process.

Czasopismo: Pediatria Polska

Szczegóły: 1999, suppl. do nr 6, s.425

Mastocytoza u dzieci - aspekty kliniczne,diagnostyczne i terapeutyczne.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Maciej Kaczmarski.

Tytuł angielski: Mastocytosis in children - clinical,diagnosis and treatment aspects.

Czasopismo: Terapia

Szczegóły: 1999 : R.7 nr 6, s.52-54 bibliogr.20 poz.

Application of derivative spectrophotometry for determination of coenzyme Q10 in pharmaceuticals and plasma.

Autorzy: Joanna Karpińska, Bożena Mikołuć, Janina Piotrowska-Jastrzębska.

Czasopismo: Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis

Szczegóły: 1998 : 17, s.1345-1350

The effect of C-terminal fragment of ANF ANF(24-28)OH on the cardiovascular system in rat.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Róża J[ulia] Wiśniewska.

Czasopismo: General Pharmacology

Szczegóły: 1994 : Vol.25 no 4, s.661-665 wykr.bibliogr.35 poz.sum.

The interaction of ANF and C-terminal fragment ANF(24-28)OH with agonist and antagonist of the β-adrenergic receptor in the cardiovascular system in rats.

Autorzy: Bożena Mikołuć, Róża J[ulia] Wiśniewska.

Czasopismo: General Pharmacology

Szczegóły: 1994 : Vol.25 no 4, s.667-674 wykr.bibliogr.38 poz.sum.