Rodo

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż wysłanie danych poprzez powyższy formularz służy do celów niezbędnych do umówienia i potwierdzenia wizyty w Topmed s.c., czyli na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) wspomnianego Rozporządzenia. Administratorem Danych Osobowych jest TOP MED S.C. M. Karpiński M. Kwiatkowski, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Wojskowej 4. Dane nie będą bez Państwa zgody przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, chyba że wynika to z przepisów prawa. Informujemy o prawie dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.